วีดีทัศน์ แนะนำคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วีดีทัศน์แนะนำคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วีดีทัศน์แนะนำคณะ (Thai version)

วีดีทัศน์แนะนำคณะ (English version)

วีดีทัศน์พี่เล่าให้น้องฟัง – (RMUTR) คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว