ทำไมต้องเรียน MICE ที่ RMUTR

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงทั้งในและนอกห้องเรียน เน้นการใช้ ความคิดสร้างสรรค์และไม่ปิดกั้นจินตนาการของผู้เรียน

เรียนรู้แบบ Global แต่ไม่ลืมความเป็น Local ของวัฒนธรรมไทย ประยุกต์ใช้นวัตกรรมนำเอกลักษณ์ไทยไปสู่สากล

โอกาสฝึกงานและได้งานทันทีหลังเรียนจบ ทั้งในไทยและต่างประเทศ

เรียนรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญ ทั้งผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังการจัดงานอีเว้นท์