ติดต่อ

สถานที่ตั้ง
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
39 ถนนเทศบาล (ริมทางรถไฟฝั่งตะวันตก) ตำบลหัวหิน
อำเภอเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

ติดต่อ
โทรศัพท์ 03 261 8500 ต่อ 3919,3920             
โทรศัพท์มือถือ 06 1481 5054       
อีเมล์ [email protected]
เว็บไซต์  https://www.rmutr.ac.th/fht3/