งานกิจกรรมนักศึกษา

1.กยศ. ได้ปรับกำหนดการให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)นักเรียน นักศึกษา สามารถยื่นแบบคำขอกู้ยืม ผ่านระบบ e-Studentloan ได้ถึงวันที่ 30 ก.ย.2563ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://bit.ly/3dKrT9k

2.โรงแรม Let’s sea เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน มีสวัสดิการพร้อมวันหยุด สำหรับนักศึกษาที่สนใจแจ้งความประสงค์ที่งานกิจการนักศึกษา

3.ข้อมูลศิษย์เก่า  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นเก็บรวบรวมข้อมูลสมาคมศิษย์เก่า ของคณะต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnml6pPY4Kk_LW4-91yZrAu3kElsLNqvdIqwktnyaVsGMz2w/viewform

4.โครงการ RMUTR Big Cleaning Day 2019  กิจกรรมทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหิน เพลส  มทร.รัตนโกสินทร์  วิทยาเขตวังไกลกังวล  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563