คุณสมบัติผู้เรียน

คุณสมบัติพื้นฐานของคนที่เหมาะจะเรียนสาขานี้ 
     

1. มีความอดทน 
2. มีความคิดสร้างสรรค์
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / ชอบทำกิจกรรม 

ทดลองทำแบบสอบถาม 10 ข้อ เพื่อค้นหาว่า “คุณคือคนที่ใช่ เหมาะเรียนสาขาไมซ์หรือเปล่า”
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfAhttIC__XbFHybh3pLn G3JmHJsKdISD2l8kKOJMUnoGGTg/viewform?usp=pp_url
หรือ scan QR Code