สาขาวิชาเซรามิกส์ วิทยาลัยเพาะช่าง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

สาขาวิชาเซรามิกส์ วิทยาลัยเพาะช่าง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบ Walk in

admin

13 พฤษภาคม 2024

ปรับเพิ่มจำนวนรับนักศึกษาใหม่รอบ TCAS 3 Admission

ปรับเพิ่มจำนวนรับนักศึกษาใหม่รอบ TCAS 3 Admission ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดจำนวนรับ เกณฑ์การรับได้ที่

admin

8 พฤษภาคม 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 3 Admission (สำหรับคุณวุฒิ ม.6)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 3 Admission (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567

admin

7 พฤษภาคม 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 2 Quota (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 2 Quota (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

admin

2 พฤษภาคม 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

admin

18 เมษายน 2024

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 “ปริญญาโท” และ “ปริญญาเอก”

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RCIM) เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 “ปริญญาโท” และ “ปริญญาเอก”
(ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล)

admin

7 มีนาคม 2024

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา สำหรับคุณวุฒิ ม.6 และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.

admin

16 กุมภาพันธ์ 2024

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 2

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา สำหรับคุณวุฒิ ม.6 และรอบรับตรง สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.

admin

15 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 1 Portfolio

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 1 Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

admin

6 กุมภาพันธ์ 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ WALK IN 4

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ WALK IN 4 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

admin

5 กุมภาพันธ์ 2024

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ WALK IN 3

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ WALK IN 3 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 29 กุมภาพันธ์ 2567

admin

2 กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตา MOU

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตา MOU

admin

18 มกราคม 2024
1 2 3
Message us