สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

รายการรอบเดือนลิงก์เอกสาร
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564