สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566

รายการรอบเดือนลิงก์เอกสาร
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565