ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน เพชรบพิตรฯ รอบเพิ่มเติม 3 ทุน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 สมัครเข้ารับทุนเพชรบพิตรฯ รอบเพิ่มเติมจำนวน 3 ทุน และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา
ดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสัมภาษณ์ “ทุนเพชรบพิตรฯ” รอบเพิ่มเติมจำนวน 3 ทุน และขอให้ผู้มีสิทธ์เข้ารับการสัมภาษณ์สแกนเพิ่มเข้ากลุ่มไลน์เพื่อรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป