ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสัมภาษณ์ “ทุนเพชรบพิตรฯ”

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 สมัครเข้ารับทุนเพชรบพิตรฯ และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
ดังนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสัมภาษณ์ “ทุนเพชรบพิตรฯ” และขอให้ผู้มีสิทธ์เข้ารับการสัมภาษณ์ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้