สวัสดีปีใหม่ 2565

ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศรีสมร ผ่องพุฒิ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบพิตรพิมุข จักรวรรดิ และ คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565 รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา