ศึกษาดูงาน การจัดการระบบอัคคีภัยฯ

ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบริการวิชาการสู่สังคม ผศ.ดร.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และผศ.เจตวราห์ ต่างจิตร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการระบบอัคคีภัยที่ บริษัทเมก้า แพลนเน็ต จำกัด บริษัท โนวเลดไฟร์ อินฟินิตี้ จำกัด บริษัท คิดดี ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัทในเครือเมก้า แพลนเน็ต เพื่อหาโจทย์วิจัยร่วมกับสถานประกอบการ