สวัสดีปีใหม่ 2564 22 ธ.ค. 63

สวัสดีปีใหม่ 2564
ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ผศ.รุจีพัชร์ พาสุกรี รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 และรับพรปีใหม่จากพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย มทร.รัตนโกสินทร์ ณ ห้อง 122 ชั้น 2 อาคาร 100 ปี