ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ 24 ธ.ค. 63

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ครั้งที่สาม ครั้งที่ 5 โดยมี ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.รัตนโกสินทร์เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย มอบของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564 ให้กับกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม สนบน. ชั้น 2 อาคาร 100 ปี