สาขาวิชาภาษาจีน

อ.ณัชภัทร อัจฉราวรรณ

อาจารย์ณัชภัทร อัจฉราวรรณ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน

อ.ดร.ปรมินทร์ ประภาการ

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ ประภาการ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อ.วรรษมน เสริมชูวิทย์กุล

อาจารย์วรรษมน เสริมชูวิทย์กุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อ.ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล

อาจารย์ ดร.พิมพร วัฒนากมลกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อ.อนัญญา ตั๋นประเสริฐ

อาจารย์อนัญญา ตั๋นประเสริฐ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อ.อรรฉรา ไชยอนันต์สิน

อาจารย์อรรฉรา ไชยอนันต์สิน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อ.โหล ชิวหมิง

อาจารย์โหล ชิวหมิง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อ.เผิงเก๋อ หลี่

อาจารย์เผิงเก๋อ หลี่
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อ.สมบัติ แซ่เบ๊

อาจารย์สมบัติ แซ่เบ๊
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน