ผู้บริหารในพื้นที่


ดร.ฟ้าใส สามารถ
รองอธิการบดีพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ