ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดี​กับนายพัดยศ​ วิเศษ​สิงห์​ นักศึกษา​ชั้นปี​ที่​ 4​ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง​

admin

8 พฤศจิกายน 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ WALK IN 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ WALK IN 1 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

admin

1 พฤศจิกายน 2023

admin

31 ตุลาคม 2023

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

admin

27 ตุลาคม 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio สำหรับคุณวุฒิ ม.6 และรอบโควตา สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.

admin

25 ตุลาคม 2023

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มในซุ้มน้ำดื่ม

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มในซุ้มน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

admin

24 ตุลาคม 2023

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 – TCAS 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 – TCAS 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่

admin

10 ตุลาคม 2023

โครงการเต็มใจ ภายใต้กิจกรรม “RMUT WE ARE ONE เพราะเราเป็นหนึ่ง”

ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

admin

10 ตุลาคม 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลจากโครงการประกวด

admin

6 ตุลาคม 2023

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนและเข้าร่วมงาน “RMUT IT Infra workshop 2023”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “RMUT IT Infra workshop 2023” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และ

admin

5 ตุลาคม 2023

เปิดรับบทความการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 5

เปิดรับบทความการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 5 (NCAME 2023)

admin

3 ตุลาคม 2023

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธี (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กับ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการศึกษาดูงาน

admin

2 ตุลาคม 2023
1 2 14
Message us