ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีระหว่างสถานศึกษาจำนวน 4 สถานศึกษาได้แก่ Continue reading

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ กับพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี)

ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562   ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Continue reading

วันเกิดเพาะช่าง ครบรอบวาระ 106 ปี

พิธีบวงสรวงถวายเครื่องบูชาองค์พระครูวิษณุกรรม และสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมุงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระรูปสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้าจุฑาธุชฯ

 

 

 

Continue reading

ประชุมความร่วมมือระหว่าง อรท.วข.วังไกลกังวล กับ ม.ของเมียนมาร์

ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว กับกลุ่มมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการจังหวัดมะริด เขตตะนาวศรี สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ Continue reading

งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายอุดม โอษฐยิ้มพลาย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม และ คุณสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เปิดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์” Continue reading

ถ่ายทอดสดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์”

ถ่ายทอดสดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์”

มทร.รัตนโกสินทร์ ได้อันดับที่ 3 ในราชมงคลฯ และ อันดับที่ 31 ของประเทศ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric World University Rankings 201

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับการจัดอันดับ UI GreenMetric World University 2018 อันดับที่ 3 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และอันดับที่ 31 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นอันดับที่ 652 ของโลก ซึ่งเกณฑ์การจัดอันดับประกอบไปด้วย

Continue reading