ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (สมัคร Online)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1 (สมัคร Online)

–  ศาลายา + กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว + รหัสนักศึกษา

–  วิทยาเขตวังไกลกังวล + กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว + รหัสนักศึกษา

–  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ + กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว + รหัสนักศึกษา

–  วิทยาลัยเพาะช่าง กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว + รหัสนักศึกษา