โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD)

คณพบริหารธุรกิจ ศาลายา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีสำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (CPD) “เรื่อง Update มาตรฐานการบัญชี และภาษีอากรสำหรับ SMEs ปี 2561” ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร >>  word_new

rmutr_bus_26-6-61-1