มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)
มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมสืบสานประเพณีไทย "แห่เทียนเข้าพรรษา" พ.ศ.2562
พิธีสมโภชเทียนพรรษา “โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน” ประจำปี พ.ศ.2562
นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ โชว์ผลงานในงาน “Art Chestra” การแสดงผลงานด้านศิลปะ
“เราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม Big Cleaning Day
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
ศิษย์น้อมวันทา บูชาพระคุณครู : พิธีไหว้ครู มทร.รัตนโกสินทร์ 2562
มทร.รัตนโกสินทร์ รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ร่วมบริจาคโลหิต
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบโลจิสติกส์ภายใต้ในโรงงานอุตสาหกรรมและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ข ... read more
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนัก ... read more
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตารับตรงพิเศษ และร ... read more
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตารับตรงพิเศษ และรอบโควตา MOU พื้นที่ศาลายา