ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ ทปอ.2 การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6)  และรอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)       ตรวจสอบรายชื่อ >>  คลิก

ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ขอให้อ่านประกาศแนบท้ายเพื่อรับทราบถึงขั้นตอน สถานที่ และเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องนำมาประกอบการสัมภาษณ์ หากไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่า สละสิทธิ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 0 2441 6000 ต่อ 2304, 2305
Line@ : @ecv1691j        line square : REG_RMUTR

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบโควตารับตรงพิเศษ และรอบโควตา MOU คณะบริหารธุรกิจ ศาลายา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ และรอบโควตา MOU นั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ และรอบโควตา MOU  คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ ศาลายา ดังนี้

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ และรอบโควตา MOU

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ และรอบโควตา MOU นั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรงพิเศษ และรอบโควตา MOU  คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ดังนี้

Continue reading

ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6) และ รอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)  

มทร.รัตนโกสินทร์ สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 2562

ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย Continue reading

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1

วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 โดยได้รับใบอนุญาตไปประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม 2562 ณ TURQUOISE CONF ROOM Continue reading

วิทยาลัยพลังงานฯ ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการ ใน”โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา เพื่อสร้างสรรค์ด้านการเรียนการสอน”

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา เพื่อสร้างสรรค์ด้านการเรียนการสอน” ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เพื่อรับฟังเสวนาวิชาการในหัวข้
Continue reading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา   Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบ TCAS2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบ TCAS2

  • – การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6)  >>  คลิก
  • – รอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)  >>  คลิก

ประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

ประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์