รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับคุณวุฒิ ม.6/) และรอบโควตา (สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  • กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  • คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  • ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  • ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
  • ใบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเมตตา คุ้มรักษ์ นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบรองเท้าลำลอง ADDA DESIGN CONTEST ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับรางวัล จากการประกวดแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก
ประเภทนิสิตนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย
Continue reading

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนทราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี ณัฏฐ์ ตั้งปรีชาพาณิชย์ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย อ.คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย  เพื่อรองรับ Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมใจถวายราชสดุดีฯ

 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการ Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ภายใต้ชื่อทีม “Phoenix RMUTR” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของโครงการประกวดแผนงานการพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาดและยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด “Smart Life for All” ที่จัดโดยบริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ใน Continue reading