.

white

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นำโดยผศ.ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

chayaphat

29 พฤศจิกายน 2023

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สายวิชาการ และแสดงความยินดีแด่ นายกสภามหาวิทยาลัย

ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2566

chayaphat

28 พฤศจิกายน 2023

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมใจสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ประจำปี 2566

ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมใจสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของชาติไทย และเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับชุมชน พร้อมทั้งจัดการประกวดนางนพมาศ และนางนพมาศจำแลง

chayaphat

27 พฤศจิกายน 2023

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมการประชุม ทปอ.มทร. ครั้งที่ 8/2566

ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี (เลขานุการ ทปอ.มทร.)

chayaphat

27 พฤศจิกายน 2023

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมการประชุม ทปนอ.มทร. ครั้งที่ 3/2566

ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย และรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี

chayaphat

27 พฤศจิกายน 2023

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมโครงการประเพณีตักบาตรท้องน้ำ คลองมหาสวัสดิ์ ในวันลอยกระทง ประจำปี 2566

ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด รองอธิการบดี

chayaphat

27 พฤศจิกายน 2023

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี

chayaphat

23 พฤศจิกายน 2023

พิธีมอบปริญญาบัตร มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 37

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565

chayaphat

23 พฤศจิกายน 2023

มทร.รัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับ ดร.ธนพร ฟักเขียว ผู้ก่อตั้งนิตยสาร HOWE

นวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ให้การต้อนรับ ดร.ธนพร ฟักเขียว ผู้ก่อตั้งนิตยสาร HOWE

chayaphat

22 พฤศจิกายน 2023

อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ และทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก

chayaphat

21 พฤศจิกายน 2023

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ WALK IN 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ WALK IN 1 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

admin

1 พฤศจิกายน 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio สำหรับคุณวุฒิ ม.6 และรอบโควตา สำหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.

admin

25 ตุลาคม 2023

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 – TCAS 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 – TCAS 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่

admin

10 ตุลาคม 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 4 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ 2 แบบ ดังนี้

admin

16 มิถุนายน 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 3 Addmission

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 3 Addmission

admin

6 มิถุนายน 2023

สำหรับนักศึกษา

นักศึกษา

สำหรับบุคลากร

เจ้าหน้าที่
  job   ประกวดราคา
Message us