วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 110 ปี วิทยาลัยเพาะช่าง

ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบัน และถวายเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 110 ปี โดยมี ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง คณะผู้บริหาร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง