ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุชา บรรดากาล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) ชนิดกีฬากรีฑา ประเภท ขว้างค้อน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี