ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ปี 2566 (MDTE 2023)

ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ปี 2566 (MDTE 2023) หัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”
ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rcimcon.rcim.in.th/