งานสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ประจำปี 2565

ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จัดงานสืบสานประเพณีไทยลอยกระทง ประจำปี 2565 พร้อมทั้งจัดการประกวดนางนพมาศ และนางนพมาศจำแลง เพื่อเฟ้นหาตัวแทนแสดงสัญลักษณ์สำคัญในเทศกาลลอยกระทง ของชาวตำบลศาลายา โดยคัดเลือกจากคุณสมบัติด้านรูปลักษณ์บุคลิกภาพ และไหวพริบปฏิภาณของผู้เข้าประกวดในแต่ละประเภท อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย ดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดงาน และดร.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด รองอธิการบดี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ณ เวทีชั่วคราว วัดสุวรรณาราม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม