มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภคมน ตั้งจิตติเลิศ

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภคมน ตั้งจิตติเลิศ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีเด่น เหรียญทอง ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 Thailand Research Expo 2022 ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ