คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำโดยอ.ศุภชัย ไทยพุ่ม อ.ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล อ.นพดล สุดสุย นำทีมนักศึกษา ได้แก่นายศราวุธ ตุกชูแสง นายสรศักดิ์ สุขพิลาภ นายเกริกศักดิ์ จันทิพนา และทีมงานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว จากการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 โดย และทีมงานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตวังไกลกังวล