มทร.รัตนโกสินทร์ ประกาศต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น ประกาศเจตจำนง ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มทร.รัตนโกสินทร์ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความศรัทธา ความไว้วางใจของผู้รับบริการ ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์