ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ นายวราเทพ จีระมงคลพาณิชย์ นักศีกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565 ThaiStar Packaging Awards 2022