ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตรานิจ เสนาะกลาง สาขาวิชาจิตรกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป จากการประกวดภาพวาด หัวข้อ “กองทัพไทย ถวายงานสืบสาน โครงการพระพันปีหลวง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565