ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชญานิศ กิจนพเกียรติ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะข่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดออกแบบลายเสื้อยืดครอบครัวรักษ์โลก แบรดน์ mystyleโดยมีการผลิตจริงและจำหน่ายวันนี้ ในห้างสรรพสินค้า Lotus’s ทั่วประเทศ