นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คว้า 7 รางวัล จากเวที RPST Yours Online Workshop

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง คว้า 7 รางวัล จากเวที RPST Yours Online Workshop และจากการร่วมกิจกรรม One Shot Knockout at QSNCC ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท เพื่อส่งเสริมการถ่ายภาพสำหรับนิสิต นักศึกษา ภายใต้โจทย์ที่ทุกคนได้รับในวันนั้นและต้องคิดตีความและถ่ายทอดออกมาทันที ซึ่งงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และโครงการ Educational Instituted Support Activity (EISA) ภายใต้งาน Sustainability Expo 2022 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพจากเพาะช่าง สามารถโชว์ผลงานได้ชนะใจกรรมการ พาเหรดขึ้นรับรางวัลถึง 7 รางวัล ประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นายเนที พัดชีวา (ชั้นปีที่ 2)
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ นายปฏิภาณ ทวีรัตน์ (ชั้นปีที่ 3)
รางวัลดีเด่น เงินรางวัลรางวัลละ 2,000 บาท ได้แก่
– นายณัฐวัฒน์ หนูนาค (ชั้นปีที่ 3)
– น.ส.กนกวรรณ มั่นคง (ชั้นปีที่ 3)
– นายศุภวิชญ์ ทองเต็ม (ชั้นปีที่ 3),
– นายพงษกร สารัก (ชั้นปีที่ 2)
– น.ส.บัณฑิตา กุดเป่ง (ชั้นปีที่ 2)