ขยายเวลาเปิดรับบทความโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการ ครั้งที่ 4 ปี 2565 (NCAME 2022)

ขยายเวลาเปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการ ครั้งที่ 4 ปี 2565 (NCAME 2022) หัวข้อ “ความท้าทายในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคหลังการระบาดโควิด-19” ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rcim-ncame.rcim.in.th/