ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาเขตวังไกลกังวล คว้ารางวัลสารคดีเชิงข่าวดีเด่น ในการประกวด “นักข่าวสายฟ้าน้อยครั้งที่17” ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลชมเชยอีกหนึ่งรางวัล ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท  ได้แก่
1. นางสาววรฤทัย แสงโพลง
2. นางสาวสุทธิดา บุญมณี
3. นางสาวรินรดา ราชจำรูญ
4. นางสาวดุสิตา ปัญญาเครือ
5. นายธนพนธ์ เนาวรัตน์วัฒนา
เข้ารับรางวัล ณ โรงแรม The Palazzo Bangkok จากการส่งผลงานเข้าประกวดในชื่อทีม “ธิดาซาตาน_07” จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. “ครูมืออาชีพ” ได้รับรางวัล “ดีเด่น” ประเภท ข่าวทั่วไปดีเด่น
2. “บาติกข้าวเล่าเรื่องวัฒนธรรม” ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภท อัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่น
3. “หลอดราโพรักษ์โลก” ได้รับประกาศนียบัตร ผลงานเข้ารอบสุดท้าย ประเภท สิ่งแวดล้อมดีเด่น
สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 43 เรื่องจาก 16 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย