ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนายนวพล หมัดสุเด็น ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดภาพวาด หัวข้อ “กองทัพไทย ถวายงานสืบสาน โครงการพระพันปีหลวง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565