พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม นำโดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา