ลำดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

ลำดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 1-3 มีนาคม 2566