วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2565

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2565
🎓หลักสูตรที่เปิดสอนปริญญาโท 🎓
👉1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
1.1 ภาคพิเศษ
⏱ระยะเวลาเรียน : 2 ปี
📍สถานที่เรียน : พื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล
📆วันที่เรียน : เรียนวันเสาร์
1.2 ภาคค่ำ
⏱ระยะเวลาเรียน : 2 ปี
📍สถานที่เรียน : พื้นที่ศาลายา
📆วันที่เรียน : วันอังคารและวันพฤหัสบดี
👉2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
2.1 ภาคพิเศษ
⏱ระยะเวลาเรียน : 1 ปี ครึ่ง
📍สถานที่เรียน : พื้นที่ศาลายาและวิทยาเขตวังไกลกังวล
📆วันที่เรียน : เรียนวันอาทิตย์
2.2 ภาคค่ำ
⏱ระยะเวลาเรียน : 1 ปี ครึ่ง
📍สถานที่เรียน : พื้นที่ศาลายา
📆วันที่เรียน : วันอังคารและวันพฤหัสบดี
👉3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)​ สาขาวิชา นวัตกรรมการบริหารการศึกษา
3.1 ภาคพิเศษ
⏱ระยะเวลาเรียน : 2 ปี
📍สถานที่เรียน : พื้นที่ศาลายาและวิทยาเขตวังไกลกังวล
📆วันที่เรียน : เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ (เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์)
👉4. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.)​ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
4.1 ภาคพิเศษ
⏱ระยะเวลาเรียน : 1 ปีครึ่ง
📍สถานที่เรียน : พื้นที่ศาลายาและวิทยาเขตวังไกลกังวล
📆วันที่เรียน : เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ (เรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์)
……………………………………………………………………….
🎓หลักสูตรที่เปิดสอนปริญญาเอก🎓
👉5. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)​
5.1 กลุ่มเรียนภาคพิเศษ
⏱ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
📆วันที่เรียน : วันอาทิตย์
👉6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ(D.P.A.)
6.1 กลุ่มเรียนภาคพิเศษ
⏱ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
📆วันที่เรียน : วันอาทิตย์
👉7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา (Ph.D.)
7.1 กลุ่มเรียนภาคพิเศษ
⏱ระยะเวลาเรียน : 3 ปี
📆วันที่เรียน : วันเสาร์
👉8. หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (D.M.)
8.1 กลุ่มเรียนภาคพิเศษ
⏱ระยะเวลาเรียน : 2 ปี ครึ่ง
📆วันที่เรียน : วันอาทิตย์
🧑‍💻🌟เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทเเละปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/2565 ตั้งเเต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565👩‍💼
📍ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19📍
1. เมื่อผู้สมัคร กรอกข้อมูลการสมัครแบบออนไลน์ในเว็บไซต์ https://www.rcim.in.th หรือ https://bit.ly/3ftWVEg เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หรือปริญญาเอก แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของทางวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ติดต่อกลับไปหาท่าน ผ่านทางไลน์(Line) หรือโทรติดต่อกลับไป
2. เจ้าหน้าที่จะนัดวันสอบสัมภาษณ์ ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์(Online) พร้อมแจ้งวิธีการส่งหลักฐานและวิธีชำระค่าสมัคร
3. เมื่อผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ผ่าน และส่งหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จะออกหนังสือตอบรับเข้าศึกษาให้แก่ท่านและแนบเอกสารแจ้งรายละเอียดค่าลงทะเบียนเรียน และกำหนดการของวิทยาลัยทั้งหมด โดยการจัดส่งเป็นไฟล์ทางไลน์(Line) อีเมล(E-mail) หรือ เป็นเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์
🎓 รายละเอียดเพิ่มเติม (For more information )🎓
👉สมัครเรียนปริญญาโทเเละปริญญาเอกแบบออนไลน์ได้ที่ : https://www.rcim.in.th/apply-online-rcim/
☎️โทร : 092-442-9000
🌏ดูรายละเอียดเเต่ละหลักสูตรได้ที่ : https://www.rcim.in.th/
🌟Instagrame : @rmutr_rcim_rmutr