วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤศจิกายน 2565 โดยหลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ มี 3 วิชาเอก ดังนี้

  1. วิศวกรรมพลังงาน
  2. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  3. นโยบายสาธารณะและการจัดการวิศวกรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริย มี 3 วิชาเอก ดังนี้

  1. เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
  2. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
  3. นโยบายสาธารณะและการจัดการธุรกิจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-4416000 ต่อ 1051 หรือ 1054
E-mail: [email protected]  Line ID: rcsee.rmutr

ผู้ที่สนใจสมัครเรียน สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่
สมัครทางออนไลน์ได้ ที่
https://goo.gl/forms/AQmYOqRbkGblCXmm1

หรือ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชั้น 7
ที่อยู่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170