คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ WALK IN 3

คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ WALK IN 3 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 14 มีนาคม 2565 ดูรายละเอียดการรับสมัคร และคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://en.rmutr.ac.th/?p=12669