รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้รับรางวัล อัครบุคคลแห่งชาติ (พรหมนาคา) ประจำปี พ.ศ.2564

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้รับรางวัล อัครบุคคลแห่งชาติ (พรหมนาคา) ประจำปี พ.ศ.2564
มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล อัครบุคคลแห่งชาติ (พรหมนาคา) ประจำปี พ.ศ.2564 สาขาเกียรติคุณ นักบริหารและส่งเสริมด้านการศึกษาดีเด่น ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 โดยมี พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นประธานในพิธี ณ ห้องกินรี โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ตกรุงเทพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ