ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2564”

ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
“โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2564”
26 มีนาคม 2564 (จัดการประกวดแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom)
สามารถส่งผลงานได้ภายในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
หากนักศึกษาท่านใดสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 02 441 6000 ต่อ 2060, 2061 / 08-3058-5938
Email : coop@rmutr.ac.th