ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

ขอประชาสัมพันธ์ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาใหม่ สามารถลงทะเเบียนยืนยันได้ ระหว่างวันที่ 9 – 14 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบวันและเวลาเข้าระบบของแต่ละสาขา ตามลิงค์ https://www.google.com/intl/th/drive/