ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42″ (42nd WUNCA)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๔๒” (Workshop on Uninet and Computer Application: 42nd WUNCA)  โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์  https://wunca.uni.net.th/wunca42