ตรวจสุขภาพทั่วไปสำหรับนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ สำหรับรอบวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นี้ เป็นรอบของคณะวิศวะกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา โดยมีอาจารย์ ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา