ฐานข้อมูลวิชาการและกฏหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

   คณะกรรมการดำเนินการบูรณาการฐานข้อมูลวิชาการและกฏหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลวิชาการและกฏหมายของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา สำหรับผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ >> คลิก