โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา การเก็บตัวผู้เข้าประกวด “RMUTR STAR 2020”

ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา การเก็บตัวผู้เข้าประกวด “RMUTR STAR 2020” โดยมี ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และร่วมมอบสายสะพายให้แก่ผู้เข้าประกวด ณ วรบุรีอยุธยา รีสอร์ทแอนด์สปา ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนที่จะเข้าประกวด “RMUTR STAR 2020” เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ซึ่งรอบตัดสินจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา