ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ ภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี “ ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑๘ ” เพื่อเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์